dimecres, 11 de juliol de 2007

Monia Touiss a la galeria SAFIA de BCN

No em plantejo prèviament la intencionalitat final de l’obra. És quan pinto que la descobreixo, a partir d’un color, d’una pinzellada sorgida de l’inconscient. L’estructura del quadre surt del diàleg amb els elements plàstics. L’emoció guia la feina, amagada resta la tècnica que l’ordena i l’organitza.


Munia Touiss és nascuda a Tetuán, on va començar la seva aventura artística, diguem formació, amb pintors de reconegut prestigi al seu país i la va acabar a la Facultat de Belles Arts de Barcelona, on va obtenir la Llicenciatura en l’especialitat de Pintura. És important constatar la seva primera formació a Tetuán, ja que l’Escola de Belles Arts d’aquella ciutat al Marroc ha estat, des de la seva fundació l’any 1945, una inqüestionable garantia de sòlids coneixements tècnics.


És justament aquesta desimboltura tècnica la que permet a la Munia jugar, sense que això es percebi, amb la figuració com a component mental per organitzar l’estructura del quadre. L’espai pictòric que mostra la seva obra és d’una expressivitat emotiva que arriba a sacsejar l’espectador, mentre les textures visuals aconseguides el porten a reconèixer formes de l’imaginari que entén com a paisatges somiats. Transparències que amaguen misteris, opacitats que ens obliguen a asserenar la mirada i esperar la revelació de l’experiència.


Així, tot i l’abstracció formal de la seva proposta, es podria parlar d’una pintura de contingut narratiu que ens regala paisatges, amb portes per on poder accedir a l’àmbit de les seves vivències i per què no, també, de les seves experiències pendents. Portes. Presons o llibertat. Entrada o sortida d’un món interior que es retroba amb els anhels viscuts en el record. Escales que baixen i pugen però, sobretot, que porten a descobrir el misteri. Somnis d’infantesa o d’adolescència que explora per territoris purament pictòrics. I són el color, la pinzellada enèrgica i les textures visuals els camins de representació plàstica preferits per la Munia Touiss a l’hora de conformar el seu discurs de percepcions.


Per tot el que explica aquesta exposició i l’interès que es desprèn de la proposta, caldrà seguir molt de prop la trajectòria d’aquesta jove pintora, que ara es presenta per primera vegada a la galeria Safia de Barcelona.


Clara Miret i Nicolazzi


Maig-juny de 2005


..........................................................

Traducción al castellano


No me planteo ninguna intencionalidad final cuando empiezo a pintar. Es durante el proceso de creación -un color, una pincelada que surge del inconsciente- cuando la descubro. La estructura del cuadro se construye a partir del diálogo con los elementos plásticos. La emoción guía el trabajo, detrás queda la técnica que lo ordena y organiza.


Mounia Touiss nació en Tetuán, en donde empezó su aventura artística, digamos formación, con pintores de reconocido prestigio en aquél país, y la terminó en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, donde obtuvo la Licenciatura en la especialidad de Pintura. Es importante constatar el hecho de que su primera formación tuviera lugar en Tetuán, toda vez que la Escuela de Bellas Artes de aquella ciudad en Marruecos ha sido, desde su fundación en 1945, una incuestionable garantía de sólidos conocimientos técnicos.


Es justamente esta desenvoltura técnica la que permite a Munia jugar, sin que ello se perciba, con la figuración como componente mental para organizar la estructura del cuadro. El espacio pictórico que muestra en su obra es de una expresividad emotiva que sacude al espectador, al tiempo que la fuerza que imprime en las texturas visuales lo lleva a reconocer formas del imaginario que entiende como paisajes soñados. Transparencias que esconden misterios, opacidades que nos obligan a serenar la mirada y esperar la revelación de la experiencia.


Así, aunque su propuesta se perciba como de abstracción formal, se podría hablar también de una pintura de contenido narrativo que nos regala paisajes, con puertas por donde acceder al ámbito de sus vivencias y por qué no, también, de sus experiencias pendientes. Puertas. Prisión o libertad. Entrada o salida de un mundo interior que se reencuentra con anhelos vividos desde el recuerdo. Escaleras que bajan y suben pero, sobretodo, que llevan a descubrir el misterio. Sueños de infancia o de adolescencia que explora por territorios puramente pictóricos. Y son el color, la pincelada enérgica y las texturas visuales los caminos de representación plástica mas queridos por Munia Touiss para conformar su discurso de percepciones.


Por todo lo que desvela esta exposición y el interés que se desprende de la propuesta, se impone seguir muy de cerca la trayectoria de esta joven pintora que ahora se presenta por primera vez en la galería Safia de Barcelona.

Clara Miret Nicolazzi

Mayo-Junio de 2005


.